Аеродром "Київ-Південний"

Наші сертифікати:

Сертифікат відповідності

Цей сертифікат засвідчується, що підприємство відповідає вимогам діючих нормативних документів України, щодо діяльності в цивільній авіації.

Посвідчення

Придатності аеродромного обладнання до його експлуатації.

Сертифікат служби
Авіційної безпеки

Цим засвідчується, що служба авіційної безпкеки аеродрому "Київ-Південний" ТОВ "Оксаванекспорт ЛТД" відповідає вимогам законодавства України.